Desfumarea are ca scop evacuarea dintr-o cladire a produselor de combustie ca urmare a arderii, cum ar fi fumul si gazele toxice, care altfel ar putea reduce vizibilitatea si afecta functiile umane. Acest lucru faciliteaza evacuarea ocupantilor cladirii si ajuta pompierii in localizarea focarului de incendiu si folosirea mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor.

In situatiile in care degajarea de fum prin ventilatie naturala cu ferestre sau alte deschideri poate fi dificila (de exemplu, in subsoluri mari sau adanci sau in caldiri inalte fara ferestre care pot fi deschise) este necesara folosirea conductelor de evacuare fum si gaze fierbinti pentru dirijare catre o deschidere a caldirii. In cazurile in care flotabilitatea naturala a produselor de ardere nu este adecvata pentu a asigura rata de extractie a fumului necesar prin sistemul de conducte, sunt utilizate sisteme de ventilatie mecanica cu ajutorul ventilatoarelor. Introducerea mecanica a aerului se realizeaza obligatoriu ca parte a sistemului de evacuare a fumului, cu scopul de a asigura aerul de compensare necesar.

In cazul in caretubulatura de desfumare, componenta a unui sistem de evacuare a fumului si gazelor este inclusa intr_un compartiment de incendiu, aceaste trebuie sa reziste temperaturii gazelor fierbinti generate in timpul dezvoltarii incendiului. Temperaturile in situatia reala sunt in general mai mici decat cela specificate in standardul SR EN 1366, cu toate acestea daca tubulatura penetreaza o bariera de foc, ea trebuie sa asigure rezistenta la foc specifica.

CLASIFICARE

SR EN 13501-4

Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.
Clasificare folosind rezultatele incercarilor de rezistenta la foc a companentelor sistemelor de control al fumului.
METODA DE TESTARE

SR EN 1366-9

Incercari de rezistenta la foc ale instalatiilor tehnice.
Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur cmpartiment.
CERINTE

SR EN 12101-7

Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti.
Tronsoane de conducta pentru controlul fumului.
exit
Scopul utilizării

Desfumarea este parte a unui sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti si este proiectat pentru a indeplinii urmatoarele obiective:

smoke green

Evacuarea fumului pentru 2 ore in timpul incendiu.

exit green

Crearea unui strat fara fum pentru evacuarea in sigunranta a utilizatorilor.

thermo green

Reducerea temperaturilor in tmpul incendiu.

fireman green

Asigurarea interventiei pompierilor.

Certificare

Sistemul este certificat impreuna cu suporti, flanse de conectare, mastic de etansare si compensator. Toate componentele se folosesc obligatoriu in acelasi mod in care s-au folosit si in timpul testarii. Nu se accepta nicio inlocuire a componentelor sistemului cu alte produse.

Declaratie de performanta

Sistemul este marcat CE cu declaratia de perfomanta – Sistem de conducte rectangular de control al fumului pentru un singurcompartimen cu compensator.

SR EN 12101-7s
cert1-724x1024
desfumare a